Wolontariat pracowniczy

Jak budować zaangażowany zespół,
wspierać zmiany społeczne i realizować cele ESG?

Poradnik

Jak budować zaangażowany zespół, wspierać zmiany społeczne i realizować cele ESG

Wideo

„Jak skutecznie wdrażać wolontariat pracowniczy w firmie?”

Case study

Realizacja programu wolontariatu pracowniczego ze Szlachetną Paczką

Poradnik

Wolontariat pracowniczy

Jak budować zaangażowany zespół, wspierać zmiany społeczne i realizować cele ESG

 • Dlaczego wolontariat w firmach zyskuje na popularności?
 • Jakie korzyści – dla firm, pracowników i otoczenia – przynosi zaangażowanie w wolontariat pracowniczy?
 • Jak rozwijać skuteczną współpracę z NGO w ramach programów wolontariackich?

Wideo

„Jak skutecznie wdrażać wolontariat pracowniczy w firmie?”

 • Jak rozwija się wolontariat pracowniczy w Polsce?
 • Jak wygląda wdrożenie wolontariatu pracowniczego w praktyce (case studies Szlachetnej Paczki)?
 • Jakie cele Agendy 20230 realizuje wolontariat? Czyli m.in. o raportowaniu ESG

W dyskusji udział biorą:

Joanna Gajda-Wróblewska - Prezeska zarządu Fundacji BNP Paribas

Joanna Gajda-Wróblewska

Prezeska zarządu
Fundacji BNP Paribas

Joanna Sadzik - Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA (Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości)

Joanna Sadzik

Prezeska
Stowarzyszenia WIOSNA
(Szlachetna Paczka
i Akademia Przyszłości)

Konrad Kruczkowski - w-ce Prezes Stowarzyszenia WIOSNA (Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości)

Konrad Kruczkowski

w-ce Prezes
Stowarzyszenia WIOSNA
(Szlachetna Paczka
i Akademia Przyszłości)

Case study

Realizacja programu wolontariatu pracowniczego ze Szlachetną Paczką

 • Jakie korzyści uzyskuje firma realizująca program wolontariatu pracowniczego (na przykładzie Banku BPN Paribas)?
 • W jaki sposób Szlachetna Paczka współpracuje z Partnerami w ramach wolontariatu pracowniczego?
 • Jakie wyniki osiągnęły zespoły wolontariuszy w Banku BNP Paribas angażujące się w Szlachetną Paczkę?

Co dobrego u Ciebie w firmie?

Opowiedz nam o tym, a my powiemy Ci, jak razem możemy zmieniać świat na dobre.

Zostaw nam swój kontakt - przekażemy Ci więcej informacji o tym, jak sprawnie realizować w Twojej firmie program wolontariatu pracowniczego.

lub napisz do nas:

Napisz do nas:

[email protected] Kopiuj email

Partner strategiczny
Szlachetnej Paczki

Najczęściej zadawane pytania

Wolontariat pracowniczy to forma zaangażowania polegająca na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę inicjatyw wolontariackich realizowanych przez ich pracowników. Wolontariat pracowniczy może przyjmować różne formy – od jednorazowych akcji, po długoterminowe działania na rzecz różnych organizacji czy grup społecznych. W ramach wspierania wolontariatu pracowniczego firma może dostarczyć zasoby finansowe, narzędzia czy pozwolić pracownikom na działanie w ich czasie pracy.

Taka forma działania pozwala firmom na budowanie pozytywnego wizerunku w oczach klientów, partnerów biznesowych, a także wśród obecnych i potencjalnych pracowników. Dla pracowników zaś to świetna forma teambuildingu i budowania ducha zespołu, a także okazja do rozwijania umiejętności i poczucia satysfakcji z pracy.

Włączenie się do wolontariatu pracowniczego odbywa się na zasadzie dobrowolności ze strony pracowników.

W wolontariacie pracowniczym wspieramy naszych Partnerów biznesowych w angażowaniu ich pracowników w pomaganie ze Szlachetną Paczką. To współpraca, która polega na połączeniu wsparcia finansowego od firmy na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA realizującego Szlachetną Paczkę, z zaangażowaniem pracowników wokół pomocy Rodzinom z Paczki.

Szlachetna Paczka od lat angażuje wielu ludzi do wspólnych działań – wiemy, jak to robić, jak działać efektywnie i jak łączyć ludzi wokół wspólnego, szczytnego celu i dlatego chcemy pomagać firmom we wdrażaniu wolontariatu pracowniczego.

Wspólne przygotowywanie paczek ułatwia budowanie ducha zespołu, pozwala się lepiej poznać i daje poczucie satysfakcji z pomocy najbardziej potrzebującym, a to wszystko wpływa na zadowolenie z pracy.

W ramach projektu wolontariatu pracowniczego zapewniamy doradztwo i wsparcie eksperckie na wszystkich etapach – od analizy potrzeb, przez dobór narzędzi komunikacyjnych, aż po podsumowanie i podziękowanie.

Wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką mogą realizować u siebie wszystkie rodzaje przedsiębiorstw – od małych firm, sieci sklepów, po duże korporacje i firmy z wieloma oddziałami w całej Polsce. To co ważne, to chęć zaangażowania pracowników wokół wspólnego celu, jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym. Szlachetna Paczka działa w całej Polsce, więc firmy mieszczące się lub mające oddziały w mniejszych miejscowościach, mogą pomagać potrzebującym w najbliższej okolicy i tym samym wspierać swoje społeczności lokalne.

1. Pracownicy mojej firmy mają jeden pełny dzień pracy przeznaczony na wolontariat. Czy mogą włączyć się w wolontariat pracowniczy z Paczką?

Wolontariat pracownicy ze Szlachetna Paczką to świetna forma integracji pracowników wokół wspólnego, szczytnego celu, jakim jest pomaganie osobom w trudnej sytuacji życiowej. Zadań związanych z wolontariatem pracowniczym ze Szlachetną Paczką jest wiele, a ich rodzaj zależy od stopnia zaangażowania w projekt. Najwięcej i najbardziej złożonych zadań, które wymagają najwięcej czasu, mają liderzy_ki, czyli osoby, które tworzą zespół wolontariuszy_ek i są odpowiedzialni za przygotowanie paczki dla konkretnej, wybranej z naszej internetowej bazy danych, Rodziny. Takim osobom może być trudno wykonać wszystkie swoje zadania w ciągu jednego dnia roboczego.

Jednak już wolontariusz_ka z zespołu lidera_ki może wykonać swoje zadania w ciągu 8 godzin roboczych, szczególnie jeśli kierownictwo firmy pozwoli na podzielenie dnia roboczego na godziny. Zaangażowanie pracowników przypada na listopad i grudzień – – od momentu wyboru Rodziny z Bazy, a po dostarczenie paczki do magazynu w tzw. Weekend Cudów.

Przykładowe zadania zaangażowanego pracownika, wraz z szacowanym czasem na wykonanie zadania, to:

 • wzięciu udziału w webinarze prowadzonym przez Stowarzyszenie WIOSNA (1 godzina),
 • wsparcie lidera_ki w wyborze lub zespołowy wybór Rodziny z Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki (1 godzina),
 • komunikacja z liderem_ką, w tym tworzenie listy zakupów, sprawdzanie potrzeb Rodziny (1 godzina),
 • zakupy przydzielonych rzeczy (2 godziny),
 • wspólne pakowanie paczek (2 godziny),
 • wspólne zawiezienie paczki do magazynu w Weekend Cudów (1 godzina).

2. Pracownicy mojej firmy mają jeden dzień (8 godzin) przeznaczonych na wolontariat – godziny mogą rozłożyć w czasie na dłuższy okres. Czy mogą włączyć się w wolontariat pracowniczy z Paczką?

Wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką mocno integruje pracowników wokół wspólnego celu. Zadania wolontariusza_ki są złożone i zależą od stopnia zaangażowania w projekt – zadania te najlepiej rozłożyć w czasie, ponieważ i trudno wykonywać je ciągiem, jednego dnia. Dlatego dla firm, które mogą podzielić dzień przeznaczony na wolontariat na godziny robocze, pomaganie ze Szlachetną Paczką jest dobrym rozwiązaniem.

Przykładowe zadania wolontariusza, wraz z szacowanym czasem na wykonanie zadania, to:

 • wzięcie udziału w webinarze (1 godzina),
 • wsparcie lidera_ki w wyborze Rodziny (1 godzina),
 • komunikacja z liderem_ką, w tym tworzenie listy zakupów, sprawdzanie potrzeb Rodziny (1 godzina),
 • zakupy przydzielonych rzeczy (2 godziny),
 • wspólne pakowanie paczek (2 godziny),
 • wspólne zawiezienie paczki do magazynu (1 godzina).

Zaangażowanie pracowników w projekt jest różne – od bycia członkiem_inią zespołu, po bycie liderem_ką, czyli osobą zarządzającą grupą wolontariuszy. Zdania lidera_ki są zdecydowanie bardziej złożone i wymagające czasowo, dlatego trudno byłoby zamieścić jego_j zadania w jeden dzień roboczy.

Wejście w program wolontariatu pracowniczego to okazja do tego, by wspólnie z pracownikami wpływać na otoczenie firmy i poprawę losu osób potrzebujących. Wierzymy, że te cele można zrealizować z pracownikami w ramach wolontariatu.

Wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką składa się z następujących etapów:

 1. Spotkania i konsultacje Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki, z zainteresowaną firmą (możemy umówić się na spotkanie on-line i odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania).
 2. Ustalenie zasad współpracy – firmy decydując się na wolontariat pracowniczy, przede wszystkim umożliwiają swoim pracownikom zaangażowanie w realną pomoc najbardziej potrzebującym, ale także przekazują Stowarzyszeniu środki finansowe niezbędne do tego, by Szlachetna Paczka mogła nieść pomoc.
 3. Zaplanowanie procesu komunikacji w firmie (na bazie potrzeb firmy oraz materiałów i narzędzi dostarczanych przez Stowarzyszenie).
 4. Nabór liderów_ek wolontariatu w firmie (wsparty materiałami i doradztwem ze strony Stowarzyszenia).
 5. Szkolenia i/lub spotkanie motywacyjne o Szlachetnej Paczce (prowadzone przez ekspertów_tki z Stowarzyszenia WIOSNA)
 6. Wsparcie w procesie budowania wolontaryjnych zespołów pracowniczych.
 7. Wybór Rodzin i doradztwo na etapie kompletowania Szlachetnych Paczek.
 8. Podziękowanie i podsumowanie akcji w firmie.

Udział w wolontariacie pracowniczym daje nie tylko szereg korzyści wizerunkowo-marketingowych, związanych ze współpracą z jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce, ale pozwala również czerpać radość z pomagania wszystkim pracownikom zaangażowanym w akcję. Jest to także doskonała okazja do integracji pracowników oraz do rozwoju ich kompetencji miękkich, poprzez zespołowe realizowanie wyzwań, które różnią się od ich codziennych, służbowych obowiązków.

Działania realizujemy w formule projektowej – według harmonogramu, a opiekun ze Stowarzyszenia wspiera Państwa zespół we wdrożeniu akcji i przeprowadzeniu poszczególnych zadań.

Zarówno firma, jak i pracownicy otrzymują szereg benefitów.

Wolontariat z Paczką to w konkrecie:

 • pomoc ekspercka Stowarzyszenia i wspólne zaprojektowanie wdrożenia i dostosowania programu do struktury i potrzeb firmy,
 • przekazanie firmie materiałów informacyjnych, gotowej komunikacji o projekcie w różnorodnej formie (teksty, grafiki, video),
 • wsparcie eksperckie i doradcze na każdym etapie projektu, w tym pomoc ze strony przydzielonego opiekuna ze Stowarzyszenia,
 • webinar on-line i/lub spotkanie motywacyjne dla pracowników,
 • podziękowania dla zaangażowanych pracowników i firmy,
 • materiały ewaluacyjne i podsumowanie,
 • możliwość komunikowania przez firmę zaangażowania w Szlachetną Paczkę (licencja na logotyp programu i możliwość budowania komunikacji wizerunkowej).

Firmy decydując się na wolontariat pracowniczy, przede wszystkim umożliwiają swoim pracownikom zaangażowanie w realną pomoc najbardziej potrzebującym, ale także przekazują Stowarzyszeniu środki finansowe niezbędne do tego, by Szlachetna Paczka mogła nieść pomoc. Przekazywane środki możemy rozliczyć w postaci umowy i faktury (istnieją również inne formy rozliczenia). Jako organizacja pożytku publicznego, poprzez taki rodzaj współpracy z biznesem, pozyskujemy środki na rozwój naszej misji.

Od 2001 roku Wolontariusze i Wolontariuszki Szlachetnej Paczki docierają do Rodzin w trudnej sytuacji. Każde spotkanie to nie tylko rozmowa o trudnościach, potrzebach, ale i budowanie relacji z drugim człowiekiem. To nadzieja na zmianę.

W Szlachetnej Paczce pomagamy często tym, którzy mierzą się z trudnościami sami, z dala od wzroku i zainteresowania drugiego człowieka. Nie proszą o pomoc, mimo że bardzo jej potrzebują.

I właśnie tym Rodzinom, które wolontariusze włączyli do programu Szlachetna Paczka, pomagają pracownicy zaangażowani w wolontariat w swojej firmie. Wchodząc do internetowej Bazy Rodzin, wybierają tę konkretną, dla której przygotowują pomoc zgodnie z jej potrzebami.

Do jakich historii docieramy najczęściej?

 1. Choroba, niepełnosprawność. Pomagamy bohaterskim Rodzinom.
 2. Dziecko chore lub z niepełnosprawnością. Pomagamy tam, gdzie problemem są nie tylko pieniądze.
 3. Rodzina wielodzietna. Pomagamy tam, gdzie nie starcza pieniędzy i czasu.
 4. Samodzielny rodzic/opiekun. Pomagamy tym, którzy samodzielnie mierzą się z wychowywaniem dzieci.
 5. Start w samodzielność. Pomagamy stanąć na nogi, pokazujemy, że osoba nie jest sama.
 6. Starość. Pomagamy tam, gdzie nie starcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
 7. Osamotnienie. Pomagamy tym, o których mało kto pamięta.
 8. Zdarzenie losowe. Pomagamy tym, którzy w trudnej sytuacji znaleźli się nie ze swojej winy.
 9. Dotknięci skutkami wojny. Pomagamy tym, którym wojna odebrała dawne życie i zmusiła do trudnych zmian.

ESG, czyli koncepcja skoncentrowana na kwestiach środowiskowych, społecznych i zarządczych, to obecnie konieczność w budowaniu strategii biznesowej. Skrót pochodzi od E – environmental, czyli zagadnienia związane ze środowiskiem, S – social – kwestie społeczne, G – governance, czyli elementy ładu korporacyjnego.

Pracownicy przygotowując paczki, pomagają Rodzinom z lokalnych społeczności. Firma może łatwo pozbierać dane do raportu, takie jak: liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie paczek, wartość przekazanej pomocy, liczba przekazanych paczek czy godzin przeznaczonych na działania w ramach wolontariatu pracowniczego – a tym samym zaraportować dane niezbędne do wykazania zaangażowania społecznego (S-social).

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 z Agendy ONZ to 17 zagadnień, które są monitorowane (w Polsce przez GUS) i które mają być osiągnięte na świecie do 2030 r.). Wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką pozwala firmie angażującej się we współpracę z nami na realizowanie dwóch celów zrównoważonego rozwoju z Agendy 2030. Współpracując z nami i pomagając Rodzinom, mogą Państwo raportować wpływ na cel nr 1 i 10, czy eliminacja ubóstwa oraz zmniejszenie nierówności.

Korzyści z zaangażowania pracowników w wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką?

 • wzmacnianie ducha zespołu i integracja pracowników
 • rozwój osobisty zaangażowanych osób
 • wspieranie społeczności w otoczeniu lokalnej firmy
 • motywacja i zaangażowanie pracowników
 • budowanie wizerunku firmy jako zaangażowanej społecznie
 • zaangażowanie społeczne pozytywnie wpływa na dobrostan (well-being) pracowników

Firmy zaangażowane w działalność charytatywną i społeczną zyskują pozytywny wizerunek w oczach klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej. Odpowiedzialna firma dba o coś więcej niż tylko zyski. Klienci i nowi pracownicy zwracają na to uwagę, ponieważ w dzisiejszym świecie ma to dla nich coraz większe znaczenie.
Wolontariat pracowniczy to inicjatywa, w której pracownicy-wolontariusze firmy aktywnie angażują się w działania charytatywne lub społeczne. Efekty ich współpracy przekładają się na zwiększenie impaktu działań społecznych firmy. Warto również zwrócić uwagę na to, że projekt dostosowany jest do standardów ESG.

Wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką przynosi wiele satysfakcji zaangażowanym w niego osobom i pozwala na realizację szczytnego celu razem z kolegami i koleżankami z firmy. Ze względu na wielość zdań ta forma wsparcia pozwala też nabyć nowe umiejętności – współpracy z zespole, zarządzania ludźmi, komunikacji, zarządzania budżetem. Zdania wolontariuszy różnią się z zależności od stopnia zaangażowania w projekt.

Zadania lidera_ki, czy osoby odpowiedzialnej za grupę wolontariuszy tworzących paczkę dla wybranej Rodziny:

 • kompletuje zespół darczyńców-wolontariuszy, tj. chętnych pracowników firmy gotowych przygotować paczkę z liderem,
 • wybiera Rodzinę potrzebującą – może to zrobić sam_a lub ze swoim zespołem wolontariuszy,
 • koordynuje proces kompletowania paczki dla Rodziny przez swój zespół – zakupy, pakowanie, itd.
 • dostarcza paczkę do odpowiedniego magazynu w Weekend Cudów (ok. połowy grudnia) – lub deleguje to zadanie członkom i członkiniom swojego zespołu.

Zadania darczyńców-wolontariuszy:

 • dołączają do pomagania z liderem,
 • uczestniczą w zadaniach zespołu,
 • dzielą się swoim zaangażowaniem w Paczkę, zapraszając tym samym innych do działania,
 • wspólnie z zespołem kompletują pomoc dla wybranej Rodziny,
 • współorganizują logistykę przygotowania Paczki (w zależności od rozwiązania przyjętego w firmie),
 • uczestniczą w pakowaniu Paczki,
 • w zależności od podziału zadań w zespole – pomagają w dostarczeniu Paczki do magazynu.

Wolontariat pracowniczy może być wdrażany przez różne komórki w firmie – dział personalny (HR), employer brandingu, CSRu, marketingu, PRu, administracji – wszystko uzależnione jest od specyfiki firmy. Co jednak ważne, to zaproszenie do niego wszystkich pracowników, zarówno zajmujących się np. produkcją czy administracją.

Sam projekt może być wdrażany przez różne jednostki firmy, jednak, jak pokazują dobre praktyki z firm od lat realizujących wolontariat pracowniczy z Paczką, ważny jest wybór koordynatora lub koordynatorki, czyli osoby, która poprowadzi projekt i będzie w stałym kontakcie z ekspertem_ką ze Stowarzyszenia WIOSNA.

Szlachetna Paczka działa od 2001 roku, tylko w 2023 r. połączyła w mądrym pomaganiu aż 699 113 osób. To jeden z najbardziej znanych programów społecznych w Polsce, który na przełomie listopada i grudnia mocno angażuje ludzi we wspólne pomaganie. Dane z 2023 r. pokazują, że Paczkę dla jednej Rodziny robi średnio 31 osób. Firma może rozpocząć działania od zrobienia 1 lub 2 paczek w zależności od zainteresowania pracowników, a później wybierać kolejne Rodziny, jeśli to zainteresowanie będzie większe.

To co ważne, to fakt, że dostarczamy firmie materiały komunikacyjne, grafiki, a także organizujemy webinar, w czasie które tłumaczymy, czym zajmuje się Szlachetna Paczka i jakie zadania czekają na wolontariuszy. Firma może już wcześniej rozpocząć komunikację z pracownikami i przygotować ich na udział w projekcie – wytłumaczyć, dlaczego sama pomaga Paczce, jakie wsparcie oferuje swoim pracownikom włączającym się w projekt.

Firma nie musi deklarować na starcie współpracy ilu Rodzinom będzie pomagać oraz może wybierać kolejne Rodziny przez cały czas, kiedy Baza Rodzin jest otwarta. Nasze doświadczenie pokazuje, że jedną paczkę tworzy średnio 31 osób – to one kupują niezbędne produkty znajdujące się w opisie Rodziny lub zbierają środki na ich zakup. Ważny jest wybór liderów w firmie, czyli osób, które zaproszą swoich współpracowników do przygotowania paczki dla konkretnej Rodziny.

W całym procesie wdrożenia wolontariatu pracowniczego ze Szlachetną Paczka do Państwa dyspozycji jest ekspert/ ekspertka Stowarzyszenia WIOSNA, czyli osoba, która wspiera wdrożenie programu wolontariatu, np. przekazuje materiały graficzne i komunikacyjne, umawia webinar on-line dla pracowników i odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości. To jednak firma musi wybrać koordynatora_kę projektu, dopasować przygotowane materiały komunikacyjne oraz przede wszystkim zaprosić swoich pracowników do zaangażowania w projekt.

Szlachetna Paczka to złożony program społeczny, który działa cały rok. Aby mógł działać i co roku pomagać tysiącom osób w trudnej sytuacji, poszukujemy różnych źródeł finansowania programu. Współpracujemy z firmami w projektach co-brandingowych, na zasadzie barterów i wsparcia eksperckiego, czy matching fundu, ale jesteśmy otwarci na nowe pomysły i formy działania z firmami.

Zapraszamy do kontaktu oraz na stronę: Współpraca biznesowa dla firm. CSR i co-branding ze Szlachetną Paczką, gdzie można zobaczyć inne propozycje współpracy.